Szeretettel üdvözöljük a M.M.K.E. mint fajtagondozó oldalán

2016. júniusában megalakult a Magyar Molosser Kedvelők Egyesülete.
2017. januárjában a MEOESZ tagegyesülete lett, és májustól elfogadott fajtagondozó egyesületként működik. Nagy örömünkre!!!

Alábbiakról tájékoztatjuk a jövendőbeli tagságunkat
Mivel az egysület teljes körű szolgáltatást tud nyújtani, ezeket és a 2017. évi programunkat az alábbiakban olvashatják. Az egyesület MMKE néven az alábbi fajták esetében tud fajtagondozói tevékenységet végezni a tagsága részére: angol mastiff, mallorcai mastiff, spanyol mastiff, landseer, tibeti mastiff, újfoundlandi, appenzeller sennenhund, entelbucher sennenhund, szentbernáthegyi rövid szőrű, szentbernáthegyi hosszú szőrű, dán-svéd farmkutya, sarplaninac, caane corso, mastino napoletano, boerboel, broholmer, cimarron uruguayo, középázsiai juhász kutya, kaukázusi juhász kutya
Bármilyen kérdésben rendkívül szívesen állunk rendelkezésére a tagságnak! Elérhetőségeink az oldalon.

TÁJÉKOZTATÁS !!!!!

Minden nemű összejövetel, rendezvény vagy magán kezdeményezésű verseny, amit nem az MMKE rendez és ezt nem tünteti fel a hivatalos oldalán (2016mmke.hu) ezektől a rendezvényektől, az egyesület teljes mértékig ELHATÁROLJA magát. Ez vonatkozik az általunk gondozott minden fajta esetében !!

Tisztelettel
az Elnökség

Alombejelentés menete

Az alombejelentés menete ide kattintva olvasható.

MEGHÍVÓ

A Magyar Molosser Kedvelőkők Egyesülete éves közgyűlésére.
A közgyűlés helye: 3562 Onga, Rákóczi út 11. (Művelődési Ház)
A közgyűlés időpontja: 2020.01.05. napján 10:00 óra

Napirend:

 • Levezető elnök, lebonyolítást segítők (jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők) megválasztása
  Előterjesztő: az egyesület Elnöke
 • Az elnökség éves szakmai beszámolója a 2019-as évről, valamint annak elfogadása
  Előterjesztő: az egyesület Elnöke
 • Az elnökség éves pénzügyi beszámolója a 2019-as évről, valamint annak elfogadása
  Előterjesztő: az egyesület Elnöke
 • Előre hozott Tisztújítás
  Előterjesztő: az Egyesület elnöke
 • A tagok által beterjesztett javaslatok megvitatása szavazás.
Jelölő Bizottság

A jelölő bizottság elnöke és tagjai:

Milász Mónika elnök (e-mail: elmundofantasticokennel@gmail.com , tel.: 704250935 )
Joó Flóra tag (e-mail:florajoo@hotmail.com tel.:205285007 )
Juhász Zoltán Norbert tag (e.mail:mohladolf@vipmail.com , tel.:204783520 )

Figyelemfelhívás

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).
Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, 2020.01.05-án 10:30 órakor kerül megtartásra.
A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes. És nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Felhívom továbbá a Tagok és az Egyesület szerveinek szíves figyelmét, hogy amennyiben az egyesület szerveibe tagot kívánnak jelölni, a jelölt személy megnevezésével legkésőbb 2020. január 03. napjának 24:00 óráig tudják kezdeményezni írásban, a www.2016mmke.hu címre történő beterjesztéssel, a jelölő bizottság elnökének címezve.

Napirendi javaslat esetén, annak napirendre vételét, az indoklással együtt legkésőbb 2020. január 03. napjának 24:00 óráig tudják kezdeményezni írásban, a www.2016mmke.hu címre történő beterjesztéssel, az MMKE Elnökségnek címezve.

Megjelenésére számítok!

Kelt: 2019.12.14.

Schmidt Ede László
Elnök

KÉRJÜK TISZTELT TAGSÁGUNKAT, HOGY AZ ÖSSZES ÜGYINTÉZÉS SORÁN SZÍVESKEDJENEK A MEOESZ OLDALÁN TALÁLHATÓ ÉS INGYENESEN LETÖLTHETŐ FORMANYOMTATVÁNYOKAT HASZNÁLNI. MERT CSAK EZT FOGADJÁK ÉS FOGADJUK EL!!!!!!!!!!!

KÖSZÖNETTEL A VEZETŐSÉG NEVÉBEN SCHMIDT EDE LÁSZLÓ ELNÖK

104/2017.(09.26.) sz. MEOESZ E határozat
A MEOESZ Elnöksége a mai napi hatállyal a MEOESZ Törzskönyvezési szabályzata 4.§.(1). bek-ét kiegészíti az alábbi rendelkezéssel:
Amennyiben az alom bejelentés a kölykök 6 hónapos kora betöltését követően történik meg, úgy az alom törzskönyvezésére csak abban az esetben van lehetőség, ha erre az adott egyedi ügyben a Szövetség elnöke az alombejelentőn megjelölt fajtagondozó előzetes egyetértésével engedélyt ad, továbbá ezen engedély kiadását megelőzően és annak feltételeként az Elnök mérlegelési jogkörében kérheti, hogy az alom törzskönyvezendő valamennyi egyede vonatkozásában a bejelentő DNS vizsgálati okirat eredetijével igazolja a kölykök szülőktől való származását.
Fenti sz. határozat egyhangúlag (6 mellette, 0 ellene, 0 tartózkodás) elfogadásra került.
Ezen tájékoztatás és határozat érvényes 2017. 10. 03. naptól

KÉRJÜK TISZTELT TAGSÁGUNKAT HOGY MINDENFÉLE PAPÍR ALAPÚ ÜGYINTÉZÉSHEZ A MEOESZ OLDALÁRÓL LETÖLTHETŐ FORMANYOMTATVÁNYOKAT SZÍVESKEDJEN HASZNÁLNI!!!
TISZTELETTEL A VEZETŐSÉG

Kérjük a sporttársakat, hogy MINDENNEMŰ ÁTUTALÁSOS KÜLDEMÉNY MELLÉ SZÍVESKEDJENEK EGY EMAILT MELLÉKELJENEK, mert a bank csak néhány karaktert közöl a rovatában! Így nem tudunk beazonosítani mindenkit, főként ha feladó nem azonos nevű pl: a tagsági kártyán szereplő névvel, címmel. Írják meg továbbá, hogy mi a teendő az ügyben, mire küldték a pénzt stb.
Előre is köszönjük!

Szolgáltatásaink (teljeskörű):

 • NÉVÁTÍRÁS (ld. lejjebb)
 • TAGSÁGI KÁRTYA ÉRTÉKESÍTÉS (9000 Ft/szövetségi és klub együtt)
 • Törzskönyvezés ellenőrzése
 • Tenyésszemle
 • És miden egyéb ami a fajtagondozó egysület hatáskörébe tartozik
 • CAC-címet adó Klub killítás rendezése Hódmezővásárhely 2017.09.09. 14:00 órától a fent felsorolt fajták részvételével. Nevezésről hamarosan!

NÉVÁTÍRÁS
2016. október 10-től a tulajdon jog átírás eljárása a következő:

Bevezetésre kerül a tulajdonjog átírási jegy. Szigorú számadású bizonylattömb, mely tömbönként 10 jegyet tartalmaz. Egy jegy 3 példányos. Első példány a Meoesz-nek a második a kutya tulajdonosáé, a harmadik a fajtagondozónál marad. Az átírás díja 5000 Ft, tagkártyával rendelkezők részére.

Amennyiben a tulajdonos nem rendelkezik tagkártyával, ugyanezen tömböt kell használni, de ennek tényét jelölni szükséges az átírási jegyen. Ebben az esetben az átírás 10.000 Ft.!!!!!

Az átíráshoz szükséges dokumentumok:
 1. eredeti származási igazolás,
 2. tulajdonjog változás átvezetési kérelem, melyet a tenyésztő/k kell kitöltsön/kitöltsenek és aláírjon/aláírjanak.
Fenti két dokumentumot le kell másolni, az átírási jegyet ki kell tölteni A származási igazolás megfelelő rovatába kell az új tulajdonost bejegyezni, dátummal, aláírással és pecséttel hitelesíteni.

Az átírást szervezetenként EGY személy végezheti, akitől az első tömb átvétele előtt, nevet és aláírás mintát kérünk. A használandó pecsétet a MEOESZ Központ biztosította!

KÉRNÉM TISZTELT TENYÉSZTŐ TÁRSAKAT A FENTI DOKUMENTUMOKAT ( És ezek fénymásolatait ) HOZZÁK A TENYÉSZSZEMLÉRE MAGUKKAL Mivel a helyszínen fénymásolásra még nem rendezkedtünk be

Tisztelettel a vezetőség nevében Schmidt Ede László elnök

A MAGYAR MOLOSSER KEDVELŐK EGYESÜLETE
2019 ÉVI KLUB KIÁLLÍTÁS ÉS TENYÉSZSZEMLE TERVEZETE.

Ezen rendezvényeket kívánjuk megtartani a vezetőség döntése alapján.

 1. Január 13. Dunakeszi Tenyészszemle : Bíró: Erdős László
 2. Február 3. Érd Tenyészszemle : Bíró: Grőschl Ferenc
 3. Február 24. Inárcs Tenyészszemle : Bíró: Hargitai Gábor
 4. Március 24. Oroszlány Tenyészszemle : Bíró: Hargitai Gábor
 5. Április 7. Pécs Tenyészszemle : Bíró: Siklósi Béla
 6. Április 14. Debrecen Tenyészszemle : Bíró: Szabó Sándor
 7. Május 5. Tiszafüred Tenyészszemle : Bíró: Erdős László
 8. Május 11. Zalaegerszeg Tenyészszemle
 9. Május 18. Pápa Tenyészszemle : Bíró: Orcsik István
 10. Május 24. Miskolc Tenyészszemle és KLUB KIÁLLÍTÁS: Bíró: Szabó Sándor
 11. Június 2. Inárcs Tenyészszemle : Bíró: Dr Balogh Zsuzsanna
 12. Június 15. Hatvan Tenyészszemle
 13. Június 29. Székesfehérvár: Tenyészszemle : Bíró: Orcsik István
 14. Július 7. Nyíregyháza : Tenyészszemle : Bíró: Grőschl Ferenc
 15. Július 13. Sárvár Tenyészszemle : Bíró: Dr Sipos Márta
 16. Augusztus 18. Hatvan Tenyészszemle : Bíró: Orcsik István
 17. Szeptember 7. Hódmezővásárhely Tenyészszemle : Bíró: Siklósi Béla
 18. Szeptember 28. Karcag Tenyészszemle és KLUB KIÁLLÍTÁS : Bíró: Stefan Sinkó
 19. Október 20. Hernád Tenyészszemle : Bíró: Orcsik István
 20. November 10. Érd Tenyészszemle : Bíró: Hargitai Gábor
 21. December 1. Ordas Tenyészszemle : Bíró: Siklósi Béla
Kérjük a fenti rendezvények jóváhagyását és a fenti napokra a bírók delegálását. A rendezvények kezdése 15 óra kivéve a klub kiállítások amik 10 órakor kezdődnek.

A BIRÓ VÁLTOZÁS JOGÁT FENTARTJUK!
VEZETŐSÉG

Elnök: Schmidt Ede László
Cimünk: 3562 Onga, M.M.K.E. Lovasfarm 000733/0003.
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-78291399
Email: 2015mmte@gmail.com
Weboldalunk: 2016mmke.hu
Ügyintézési időpont: hétfőtől hétfőig 9-17 óráig (elvileg, de majdnem non-stop)
Telefon: 06703980511 erről a számról szívesen visszahívjuk az érdeklődőt vagy tagunkat.

Javasoljuk a tenyésztőknek a KÉT OLDALÚ szerződés kötését. Mivel rendkívül sok a probléma a szabálytalan szerződésekkel! Ide kattintva letölthető egy minta.

Kérjük a sporttársakat, hogy MINDENNEMŰ ÁTUTALÁSOS KÜLDEMÉNY MELLÉ SZÍVESKEDJENEK EGY SMS-T VAGY EMAILT MELLÉKELJENEK, mert a bank csak néhány karaktert közöl a rovatában! Így nem tudunk beazonosítani mindenkit, főként ha feladó nem azonos nevű pl: a tagsági kártyán szereplő névvel, címmel. Írják meg továbbá, hogy mi a teendő az ügyben, mire küldték a pénzt stb.
Előre is köszönjük!


A weboldal folyamatos fejlesztés alatt áll!